T
meteo.gr Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ


Μέγιστες θερμοκρασίες την Τετάρτη 13/12/2017 (13/12/2017)

Ξεπέρασε τους 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές την Τετάρτη 13/12/2017. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατεγράφησαν στις περιοχές: Άνδρος 22 βαθμοί, Λαμία και Λίνδος 21.2 βαθμοί, Αγ. Πάντες Χανίων, Άργος και Βόλος 20.8 βαθμοί, Ασπρόπυργος, Ιεράπετρα, Νεμέα και Πατήσια (Αθήνα) 20.7 βαθμοί Κελσίου.


Kαταχωρήθηκε πριν 12 ώρες

Τι είναι το «One Planet Summit» του Παρισιού (13/12/2017)

H αξιολόγηση των δράσεων που έχουν λάβει χώρα σε συνέχεια της Συμφωνίας των Παρισίων, η επιτάχυνση της υλοποίησης των δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και η κινητοποίηση κρατικών και ιδιωτικών φορέων, είναι ο τετραπλός στόχος που θα βρεθεί επί τάπητος σήμερα στο Παρίσι στο «One Planet Summit».

Ακριβώς δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής συμφωνίας των Παρισίων, η Γαλλία επανέρχεται και διοργανώνει σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα) Διάσκεψη Κορυφής με τίτλο «One Planet Summit» που αναμένεται να συγκεντρώσει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων , άλλους ηγέτες καθώς και διαχειριστές δημόσιων και ιδιωτικών κονδυλίων.

Οι προσκληθέντες θα αναζητήσουν τρόπους πώς μπορούν να υποστηρίξουν και να επιταχύνουν τις παγκόσμιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εστιάζοντας στην οικονομική και τεχνική υποστήριξη των μικρών και πιο αδύνατων κρατών από τα ανεπτυγμένα κράτη. Ειδικότερα, οι διοργανωτές επιδιώκουν κατά τη συνάντηση να ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της χρηματοδότησης για δράσεις για την κλιματική αλλαγή και να παρουσιαστούν σχετικά προγράμματα σε επιμέρους τομείς.

Βάση των συζητήσεων αποτελεί η Συμφωνία των Παρισίων, στην οποία κατέληξε η παγκόσμια κοινότητα, στις 12 Δεκεμβρίου του 2015. Μια συμφωνία που αποτελεί ένα σχέδιο δράσης για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη «αρκετά κάτω» από τους 2°C και καλύπτει την περίοδο από το 2020 και μετά (η περίοδος έως το 2020 καλύπτεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο). Η συμφωνία έχει τεθεί σε ισχύ από 4/11/2016 και μέχρι σήμερα την έχουν υπογράψει 197 χώρες και την έχουν επικυρώσει 170 χώρες.

Επιπρόσθετα και σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο της πολιτικής «Kλίμα - Eνέργεια 2020» έχουν καθοριστεί ως στόχοι για το 2020:

(α) 20% μείωση αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990 (β) 20% κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ (γ) 20% βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Οι αντίστοιχοι στόχοι στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ «Κλίμα-ενέργεια 2030» είναι:

(α) 40% μείωση αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990 (β) 27% κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ (γ) 27% βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

Και σε εθνικό επίπεδο, η χώρα μετέχει στο EU-ETS (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών) με περίπου 140 βιομηχανικές μονάδες και με φορείς αεροπορικών πτήσεων.

Όσον αφορά στους υπόλοιπους τομείς (γεωργία, μεταφορές, κλπ) εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο εθνικός στόχος μείωσης αερίων του θερμοκηπίου που μας έχει τεθεί για το 2020 (4% μείωση εκπομπών για το 2020 σε σχέση με το 2005). Για το 2030, εκτιμάται ότι, εκτός απροόπτου, ο εθνικός στόχος (16% μείωση εκπομπών σε σχέση με το 2005) θα επιτευχθεί επίσης, χρειάζεται όμως κατάλληλος προγραμματισμός μέτρων.

Η Ελλάδα μας έχει σημειώσει τα τελευταία 2 χρόνια σημαντικά βήματα για τα θέματα προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή.

Αναλυτικά:

Έχει εκπονηθεί και υιοθετηθεί η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), η οποία αποτελεί κείμενο στρατηγικού χαρακτήρα με ενδεικτικές δράσεις σε εθνικό επίπεδο για τις τομεακές πολιτικές. Η ΕΣΠΚΑ στηρίζεται στη Μελέτη για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής που εκπονήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο Νόμος 4414/2016 υιοθετεί την ΕΣΠΚΑ, καθορίζει τις διαδικασίες αναθεώρησής της και θεσπίζει το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, με συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων, κοινωνικών εταίρων και ακαδημαϊκών για το συντονισμό και τη γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τις προτεραιότητες/δράσεις προσαρμογής σε εθνικό επίπεδο. (Το Συμβούλιο συντονίζεται από τον αναπληρωτή υπουργό).

Ο Νόμος 4414/2016 ορίζει ότι οι Περιφέρειες της χώρας θα πρέπει να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με στόχο την αναγνώριση τομέων/γεωγραφικών περιοχών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε κλιματικές μεταβολές, την ανάλυση της τρωτότητάς τους και την ιεράρχηση μέτρων και δράσεων προσαρμογής. Ήδη κάποιες Περιφέρειες έχουν ξεκινήσει με την εκπόνηση των Περιφερειακών τους Σχεδίων.

Όσον αφορά την παγκόσμια συνεννόηση, εκ των ων ουκ άνευ είναι η εντατικοποίηση χρηματοδοτήσεων για υλοποίηση Συμφωνίας Παρισίων. Με άλλα λόγια, η εξασφάλιση χρηματοδοτικών ροών και ειδικότερα ροών από τις ανεπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο για την περίοδο μέχρι το 2020 όσο και για την περίοδο εφαρμογής της Συμφωνίας. Στο κείμενο της απόφασης προβλέπεται κινητοποίηση για την εξεύρεση ετήσιας χρηματοδότησης ποσού 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όσον αφορά τη χώρα μας ειδικότερα, με βάση τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία των Παρισίων για τα ανεπτυγμένα κράτη και παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, η Ελλάδα είναι σε θέση να βρει τρόπους για να βοηθήσει τα αναπτυσσόμενα κράτη να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις προκλήσεις και τις απειλές της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της Αλληλεγγύης που ορίζει η εν λόγω Συμφωνία.

Καθώς σε αυτή τη φάση δεν μοιάζει να είναι εφικτή η απόλυτη οικονομική δέσμευση, θεωρείται ότι η συνεισφορά μας θα μπορούσε να εστιάσει σε μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και καινοτόμων πρακτικών για τη μετάβαση σε μία κλιματικά ανθεκτική οικονομία χαμηλού άνθρακα και στην οικονομική στήριξη αντίστοιχων προγραμμάτων προς τρίτες χώρες.

Συγκεκριμένα:

Έλληνες επιστήμονες που έχουν ως τώρα συμβάλλει καθοριστικά στην κατάρτιση οδικών χαρτών για την ίδια την Ε.Ε., θα μπορούσαν να συμβάλλουν με την τεχνογνωσία τους στην κατάρτιση μακροπρόθεσμων ενεργειακών σχεδιασμών στα αναπτυσσόμενα κράτη, με βάση τις ΑΠΕ, σχεδιασμοί που θα συνοδεύονται από αναλυτικές εκτιμήσεις των απαιτούμενων επενδύσεων από το Green Climate Fund. Η βοήθεια αυτή μπορεί να είναι υπό μορφή τεχνικής και επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης (technology transfer) σε συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως ανάπτυξη και εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας στις κτιριακές υποδομές, υποβοήθηση στην παρακολούθηση, σύνταξη και υποβολή εκθέσεων απογραφών αερίων θερμοκηπίου. Η Ελλάδα, ως μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Black Sea Economic Cooperation Organization - BSEC) συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες που ξεκίνησε η Μόνιμη Διεθνής Γραμματεία του BSEC (Permanent International Secretariat - PERMIS) για την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για μετριασμό και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, αλλά και «πράσινων» επενδύσεων.

Επίσης, ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα και φορείς είναι πρωτοπόρα στην ανάπτυξη της καινοτόμου τεχνολογίας υβριδικών συστημάτων για την ηλεκτροδότηση και απανθρακοποίηση των νησιών. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του προγράμματος TILOS, που θα υποκαταστήσει την εξάρτηση του νησιού της Τήλου από το πετρέλαιο με ενέργεια που θα προέρχεται από μία ανεμογεννήτρια, ένα φωτοβολταϊκό και μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας. Το έργο, πρώτο στο είδος του σε ολόκληρο στη Μεσόγειο, θα επιτύχει τον στόχο αυτό με πλήρη σεβασμό στη σπάνια ορνιθοπανίδα του νησιού που αποτελεί ολόκληρο Ζώνη Ειδικής Προστασίας, χάρη στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, τη συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και την προσεκτική χωροθέτηση. Τέτοιου είδους εφαρμογές και τεχνογνωσία είναι ιδιαίτερα ταιριαστές για νησιά με πλούσιο δυναμικό ΑΠΕ και ιδιαίτερη βιοποικιλότητα. Eκτός από το βραβευμένο έργο της Τήλου, άλλα καινοτόμα έργα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών είναι τα 2 «έξυπνα» νησιά του ΔΕΔΔΗΕ που θα έχουν πολύ υψηλή διείσδυση ΑΠΕ (>60%), το υβριδικό της Ικαρίας καθώς και το πιλοτικό του 'Αη Στράτη που θα έχει διείσδυση ΑΠΕ άνω του 80%. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες συντείνουν στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την απανθρακοποίηση νησιών και απομονωμένων κοινοτήτων με ευρύτερο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο του επιτυχημένου Φόρουμ για τα Ενεργειακά Νησιά, που έγινε στα Χανιά στις 22/9/2017, και ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα της Πρωτοβουλίας, συζητήθηκαν θέματα καινοτόμων εφαρμογών. Μία πρωτοβουλία στην οποία η Ελλάδα από την αρχή όχι μόνο συμμετέχει, αλλά πρωτοστατεί. Η Πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να προωθήσει Έξυπνες Εφαρμογές στην κατεύθυνση του να καταστήσει τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ενεργειακά αυτόνομα.

Η συνεισφορά αυτή της χώρας μπορεί να αναπτυχθεί μέσω κρατικών φορέων (πχ ΚΑΠΕ, ΕΜΠ, άλλα πανεπιστήμια κλπ) με οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο Ενέργειας. Ο προϋπολογισμός της οικονομικής υποστήριξης μπορεί να προέλθει από αύξηση του ποσοστού παρακράτησης των εσόδων από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ελλάδος.

Όσον αφορά στη ναυτιλία ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας/ συνάντησης «One Planet Summit», έχει προταθεί από τη Γαλλική κυβέρνηση η υπογραφή από τους αρχηγούς των κρατών, κειμένου «Tony de Brum, declaration», που αφορά στη συνεισφορά της Ναυτιλίας στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας Παρισίων.

Κλείνοντας, σημασία αποκτούν και οι τριμερείς διακρατικές συνεργασίες, με αντικείμενο την Κλιματική Αλλαγή. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί θεματική προτεραιότητα στις τριμερείς συνεργασίες της Ελλάδας με Κύπρο, Αίγυπτο, και με Κύπρο, Ισραήλ, με τις αντίστοιχες δράσεις να συντονίζονται από την Ελλάδα. Οι δράσεις που προβλέπονται ως τώρα είναι η προώθηση καλών πρακτικών με βάση την εμπειρία της χώρας, στο σχεδιασμό πολιτικών προσαρμογής και η ανάπτυξη ενός κοινού συστήματος δεικτών για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των αντίστοιχων δράσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.


Kαταχωρήθηκε πριν 15 ώρες

Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει την πρόωρη ανάπτυξη του εγκεφάλου (13/12/2017)

Σύμφωνα με νέα έκθεση της UNICEF, η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στην ανάπτυξη του εγκεφάλου των βρεφών και νεαρών παιδιών.

Το πιο κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξης του εγκεφάλου λαμβάνει χώρα κατά τις πρώτες 1.000 ημέρες της ζωής ενός παιδιού. Την περίοδο αυτή δημιουργούνται οι απαραίτητες νευρικές συνδέσεις για τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Η μόλυνση του αέρα έχει βρεθεί ότι βλάπτει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό (τον κυτταρικό φραγμό που περιορίζει την είσοδο ουσιών στον εγκέφαλο), γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αργότερα στη ζωή παθήσεις όπως η νόσος του Alzheimer και η νόσος του Parkinson. Μερικά σωματίδια, όπως ο μαγνητίτης, μπορούν επίσης να εισέλθουν στο σώμα μέσω του οσφρητικού νεύρου και του εντέρου. Το μαγνητικό φορτίο του μαγνητίτη καθιστά την ουσία ιδιαίτερα τοξική για τον εγκέφαλο.

Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, οι οποίοι δημιουργούνται όταν καίγονται ορυκτά καύσιμα, μπορούν να επηρεάσουν τη λευκή ουσία του εγκεφάλου.

Σύμφωνα με την UNICEF, περίπου 121 εκατομμύρια βρέφη παγκοσμίως ζουν σε περιοχές όπου η ατμοσφαιρική ρύπανση υπερβαίνει τα διεθνή όρια ασφαλείας. Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι η νότια Ασία, με 33,4 εκατομμύρια βρέφη, και η ανατολική Ασία και ο Ειρηνικός, με 26,6 εκατομμύρια βρέφη.

Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να συνδεθεί με χαμηλότερο IQ και μνήμη, χειρότερες σχολικές επιδόσεις και διάφορα άλλα νευρολογικά προβλήματα.

Η UNICEF συνιστά να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση αντικαθιστώντας την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και καλεί για καλύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό, ιδίως όσον αφορά την παρουσία σταθμών παραγωγής ενέργειας κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία ή άλλα μέρη με μικρά παιδιά.

«Τα παιδιά είναι το μέλλον και έχουμε την υποχρέωση να τους προσφέρουμε τις γνώσεις και τα εργαλεία για την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου», καταλήγει η έκθεση.


Kαταχωρήθηκε πριν 15 ώρες

Αρνητικές ελάχιστες θερμοκρασίες την Τρίτη 12/12/2017 (12/12/2017)

Παγετός σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 12/12/2017, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατεγράφησαν στις περιοχές: Παρανέστι Δράμας -3.8 βαθμοί, Αριδαία -2.6 βαθμοί, Λαγκαδάς -2.2 βαθμοί, Φωτολίβος Δράμας -2.1 βαθμοί, Λευκοχώρι Φθιώτιδας -1.9 βαθμοί, Σέρρες -1.8 βαθμοί, Τρίπολη -1.5 βαθμοί, Χ/Κ Καϊμάκτσαλαν, Καλαμπάκι Δράμας και Μικρόκαμπος Δράμας -1.3 βαθμοί Κελσίου.


Kαταχωρήθηκε χθές

Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Δυτική Ευρώπη (12/12/2017)

Εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προβλήματα στις μετακινήσεις και το κλείσιμο πολλών σχολείων προκάλεσαν οι σφοδρές χιονοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν πολλές χώρες της δυτικής Ευρώπης τη Δευτέρα 11/11/2017.

Στην Ολλανδία περισσότερες από 400 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Άμστερνταμ - Σίπχολ, ενώ τουλάχιστον 300 πτήσεις ακυρώθηκαν και στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης.

Την ίδια ώρα, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί στις Βρυξέλλες μεταξύ του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ακυρώθηκε.

Οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν επίσης μποτιλιαρίσματα εκατοντάδων χιλιομέτρων στο οδικό δίκτυο περιμετρικά των Βρυξελλών και της Φλάνδρας, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Στη Γαλλία η ταχύτητα των θυελλωδών ανέμων της καταιγίδας Ana έφθασε τα 140-150 χλμ./ ώρα και τουλάχιστον 50.000 νοικοκυριά, κυρίως στα δυτικά της χώρας, παραμένουν στο σκοτάδι.

Στη Βρετανία, εκατοντάδες σχολεία παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα, εξαιτίας του χιονιού και του παγετού. Σε κίτρινο συναγερμό τέθηκε και η Ουαλία.


Kαταχωρήθηκε χθές

Εκατοντάδες σχολεία κλειστά λόγω χιονιού σε Αγγλία - Ουαλία (11/12/2017)

Εκατοντάδες σχολεία παρέμειναν κλειστά το πρωί της Δευτέρας 11/12/2017 στη Μεγάλη Βρετανία, λόγω του χιονιού και του παγετού, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία ανέβασε στο κίτρινο το επίπεδο του συναγερμού για την Ουαλία και την κεντρική Αγγλία.

Λόγω του χιονιού και του παγετού, το Μπέρμιγχαμ, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, ανακοίνωσε ότι όλα τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, ενώ δεν θα λειτουργήσουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Δεκάδες σχολεία παρέμειναν επίσης κλειστά σε άλλες κομητείες της κεντρικής Αγγλίας και της Ουαλίας.

Ωστόσο ο αντίκτυπος θα είναι λιγότερο μεγάλος και λιγότερο σημαντικός απ' ό,τι ήταν την Κυριακή με εξαίρεση ορισμένες περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, οι οποίες έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό.

Η εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Western Power Distribution, η οποία λειτουργεί στην κεντρική και την νοτιοδυτική Αγγλία, όπως και στην Ουαλία, υπολογίζει σε περίπου 7.000 τα νοικοκυριά στα οποία είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση το πρωί.

«Αποκαταστήσαμε την παροχή σε περισσότερους από 99.500 πελάτες κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου», διευκρίνιζε το πρωί η εταιρεία στον ιστότοπό της.

Προβλήματα υπήρξαν εξάλλου και όσον αφορά ορισμένες πτήσεις, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των αεροδρομίων του Λονδίνου, Λούτον και Χίθροου, οι οποίες συνέστησαν στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες.

Επίσης στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες είτε παρουσιάστηκαν προβλήματα είτε διακόπηκε η κυκλοφορία ορισμένων συρμών, σύμφωνα με ανακοίνωση της National Rail.


Kαταχωρήθηκε 2 μέρες πριν

ΟΗΕ: Διεθνής δέσμευση για την εξάλειψη πλαστικών αποβλήτων στους ωκεανούς (11/12/2017)

Πάνω από 200 χώρες και ανεξάρτητες περιοχές υπέγραψαν ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών στο Ναϊρόμπι της Κένυας για την εξάλειψη των πλαστικών αποβλήτων στους ωκεανούς.

Το ψήφισμα αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη θέσπιση μιας νομικά δεσμευτικής συνθήκης που θα ασχολείται με το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης που πλήττει τους ωκεανούς του πλανήτη.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά ό,τι ψάρια κατά βάρος στους ωκεανούς παγκοσμίως μέχρι το 2050, εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις.

«Υπάρχει πολύ ισχυρή γλώσσα σε αυτό το ψήφισμα», δήλωσε ο Βίνταρ Χέλγκεσεν, υπουργός Περιβάλλοντος της Νορβηγίας, στο πρακτορείο Reuters. «Έχουμε τώρα συμφωνήσει να διερευνήσουμε ένα νομικά δεσμευτικό σύμφωνο και άλλα μέτρα σε διεθνές επίπεδο τους επόμενους 18 μήνες», πρόσθεσε.

Η Νορβηγία ήταν η χώρα που πήρε την πρωτοβουλία για το ψήφισμα του ΟΗΕ. «Ακόμη και τα πιο απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη δεν έχουν ξεφύγει από την πλαστική απειλή», δήλωσε ο Χέλγκεσεν.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πλαστικών απορριμμάτων στον κόσμο και επίσης ο μεγαλύτερος παραγωγός αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην αντιμετώπιση αυτών των περιβαλλοντικών κρίσεων.

«Εάν υπάρχει μια χώρα που αλλάζει αυτή τη στιγμή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, είναι η Κίνα. Η ταχύτητα και η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αλλάξει είναι τεράστια», δήλωσε ο Έρικ Σόλχαϊμ, επικεφαλής του UNEP, στο Reuters.

Το ψήφισμα αρχικά προοριζόταν να έχει νομικά δεσμευτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα, αλλά αντιτάχθηκαν στο δεσμευτικό χαρακτήρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, 39 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Χιλής, του Ομάν, της Σρι Λάνκα και της Νότιας Αφρικής, υιοθέτησαν πρόσφατα νέες δεσμεύσεις για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης.


Kαταχωρήθηκε 2 μέρες πριν

Αίσιο τέλος για πέντε αποκλεισμένους στα παγωμένα Βαρδούσια (11/12/2017)

Τέσσερα άτομα που είχαν παγιδευτεί στα παγωμένα Βαρδούσια, σε υψόμετρο 2.000 μέτω, απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία τα ξημερώματα της Δευτέρας 11/12/2017.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής, όταν πέντε φίλοι, που κινούνταν με τα αυτοκίνητά τους από την Αρτοτίνα προς τον Αθανάσιο Διάκο της Φωκιδας, διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν την πορεία τους, λόγω παγετού. Το ένα αυτοκίνητο μάλιστα ντελαπάρισε και ακινητοποιήθηκε.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική. Στις 8 το βράδυ ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της επιχείρησης καθώς οι πυροσβέστες έφτασαν κοντά στα ακινητοποιημένα οχήματα και απομάκρυναν ένα άτομο που είχε καταληφθεί από κρίση πανικού.

Όταν αργότερα έφτασε στην περιοχή ερπυστριοφόρο της ΕΜΑΚ διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει κάτω από τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί και εκτιμήθηκε ότι θα πρέπει να μείνει σε απόσταση 2,5 χλμ..

Με σχοινιά και με ανθρώπινη αλυσίδα οι πυροσβέστες άρχισαν σιγά σιγά να μεταφέρουν τα τέσσερα άτομα για να φτάσουν μέχρι τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα. Τελικά, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.


Kαταχωρήθηκε 2 μέρες πριν

Οι μέγιστες θερμοκρασίες την Κυριακή 10/12/2017 (10/12/2017)

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 10/12/2017 καταγράφηκαν στη Σητεία (20.8 C), στην Κάσο (20.5 C), στην Άνδρο (19.9 C), στη Λίνδο Ρόδου (19.7C), στους Άγιους Πάντες Χαίων, στη Νίσυρο και στη Ρόδο (19.3 C) και στο Λέντα Ηρακλείου (19.2C).


Kαταχωρήθηκε 3 μέρες πριν

Οι βροχές της Κυριακής 10/12/2017 (10/12/2017)

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Κυριακή 10/12/2017, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο και στα νησιωτικά τμήματα του Ανατολικού και Νότιου Αιγαίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στο Παναχαϊκό Όρος (48 χιλιοστά), στη Στεμνίτσα Αρκαδίας (41 χιλιοστά), στη Βουτύρω Καρπενησίου (39 χιλιοστά), στο Φαράγγι της Σαμαριάς (23 χιλιοστά), στη Μυρίκη Καρπενησίου, στην Αλαγονία Μεσσηνίας και στη Σαμαριά (22 χιλιοστά), στη Γαβαλού ΑΙτωλοακαρνανίας (20 χιλιοστά) και στον Ανδρίτσαινα (19 χιλιοστά).


Kαταχωρήθηκε 3 μέρες πριν

ΗΠΑ: Μετρούν πληγές στην Καλιφόρνια (09/12/2017)

Συνεχίζεται στην Καλιφόρνια η μάχη με τις φλόγες, ωστόσο από την Παρασκευή ο καιρός είναι σύμμαχος των 8.700 πυροσβεστών καθώς έχει μειωθεί η ένταση των ανέμων.

Τα έξι πύρινα μέτωπα που μαίνονται εξακολουθούν να καλύπτουν μια μεγάλη έκταση κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού Ωκεανού, από το Σαν Ντιέγκο μέχρι την Σάντα Μπάρμπαρα.

Από τις φωτιές τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δέκα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τέσσερις πυροσβέστες.

Τουλάχιστον 500 κτήρια έχουν παραδοθεί στις φλόγες και για δεκάδες άλλα αξίας δισεκατομυρίων δολαρίων ο κίνδυνος δεν έχει ξεπεραστεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε την Παρασκευή την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Συνολικά 212.000 άτομα διατάχθηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και φιλοξενήθηκαν σε καταφύγια και άλλες δομές φιλοξενίας, ωστόσο σταδιακά οι αρχές αίρουν για ορισμένες περιοχές τις σχετικές απαγορεύσεις.


Kαταχωρήθηκε 4 μέρες πριν

Αρνητικές ελάχιστες θερμοκρασίες το Σάββατο 09/12/2017 (09/12/2017)

Αρνητικές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 09/12/2017 κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατεγράφησαν στις περιοχές: Νευροκόπι -5.1 βαθμοί, Χ/Κ Καϊμάκτσαλαν -5 βαθμοί, Παρανέστι Δράμας -4.4 βαθμοί, Αριδαία -2.9 βαθμοί, Καρπενήσι (θέση Ποταμιά Βουτύρω) και Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας -2.2 βαθμοί, Γρεβενά, Λαγκαδάς και Χ/Κ Παρνασσού (1950 μέτρα) -1.8 βαθμοί Κελσίου.


Kαταχωρήθηκε 4 μέρες πριν

Βοήθεια της Ελλάδας στην Αλβανία που επλήγη από κακοκαιρία (09/12/2017)

Βοήθεια στην Αλβανία, η οποία χτυπήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από ισχυρές βροχοπτώσεις, έστειλε η Ελλάδα, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι ελληνικές αρχές ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της αλβανικής κυβέρνησης για ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Emergency Response Coordination Centre - ERCC).

Η συνδρομή της Ελλάδας στην γειτονική χώρα είναι σε είδη πρώτης ανάγκης, (5 γεννήτριες 2.5 kVa, 1.500 αδιάβροχα, 100 ζευγάρια γαλότσες).

Σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά από την ΓΓΠΠ, οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις έπληξαν περισσότερα από 150.000 στρέμματα, ενώ σοβαρές βλάβες προκλήθηκαν σε υποδομές (δρόμους, δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, φράγματα, γέφυρες κ.ά.), κατοικίες και επιχειρήσεις.

Περισσότερες από 700 οικογένειες έχουν μεταφερθεί σε χώρους προσωρινής διαμονής, ενώ οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή ανθρώπινων απωλειών.


Kαταχωρήθηκε 4 μέρες πριν

Κλιματική συμφωνία Καναδά - Κίνας (8/12/2017) (08/12/2017)

Οι πρωθυπουργοί της Κίνας και του Καναδά ανακοίνωσαν στενότερη συνεργασία για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των αγορών άνθρακα.

Στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης στο Πεκίνο, ο Τζάστιν Τρουντώ του Καναδά και ο Λι Κετσιάνγκ της Κίνας εξέδωσαν κοινή δήλωση που ενισχύει τη δέσμευσή τους στη συμφωνία του Παρισιού για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η δήλωση αναφέρει ότι η συμφωνία δεν επιδέχεται επαναδιαπραγμάτευσης, στέλνοντας μήνυμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να καθιερώσουν υπουργικό διάλογο σχετικά με την κλιματική αλλαγή, ώστε να συνεργαστούν για την ανάπτυξη των αγορών άνθρακα. Ο Καναδάς έχει καθορίσει μια εθνική τιμή άνθρακα, ενώ η Κίνα σκοπεύει να θεσπίσει ένα εθνικό σύστημα εμπορίας εκπομπών, αυξάνοντας το ενδεχόμενο διεθνούς εμπορίου με πιστώσεις άνθρακα.

Η στενότερη συνεργασία στις συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα αποτέλεσε ένα άλλο σημείο συζήτησης μεταξύ των δύο αξιωματούχων. Ο Καναδάς και η ΕΕ υποστηρίζουν θερμά τη δράση για το κλίμα σε αυτές τις συναντήσεις, ενώ η Κίνα έχει εμφανιστεί πιο επιφυλακτική.

«Η προστασία του περιβάλλοντος είναι καθοριστική για το προοδευτικό εμπορικό μας πρόγραμμα και θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις, ώστε να παρέχουν καινοτόμες λύσεις για καθαρό αέρα, νερό και έδαφος, και στη συνέχεια καλές θέσεις εργασίας και ευημερία και στις δύο χώρες», δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος του Καναδά, Κάθριν Μακένα.

Οι Τρουντώ και Λι τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας για την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας, υποσχόμενοι επίσης να προωθήσουν «την ανάπτυξη αειφόρου ενέργειας και πόρων».

Τον προηγούμενο μήνα, ο Καναδάς έστειλε την πρώτη αποστολή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κίνα, γεγονός μεγάλης σημασίας σε μια εποχή που η ζήτηση της Κίνας για φυσικό αέριο αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ.


Kαταχωρήθηκε 5 μέρες πριν

Αρνητικές ελάχιστες θερμοκρασίες την Παρασκευή 8/12/2017 (08/12/2017)

Αρνητικές θερμοκρασίες καταγράφηκαν τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου 2017 ακόμη και σε πεδινές περιοχές της βόρειας χώρας. Σε πολλές δε ορεινές περιοχές, οι ελάχιστες ήταν κάτω από -5 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι χαμηλότερες ελάχιστες καταγράφηκαν στη Βωβούσα Ιωαννίνων (-6.5), στο Καρπενήσι (-6.4), στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας (-6.1), στα Γρεβενά (-5.8), στην Τρίπολη (-5.3), στην Κοιλάδα Κοζάνης (-5.2), και στο Νευροκόπι (-5.2).


Kαταχωρήθηκε 5 μέρες πριν


ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ
ΚΟΖΑΝΗ 2°C
ΦΛΩΡΙΝΑ 2°C
ΜΕΤΣΟΒΟ 3°C
ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 3°C
ΣΙΑΤΙΣΤΑ 3°C
ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ
ΑΜΟΡΓΟΣ 16°C
ΚΑΣΤΕΛΛΙ 16°C
ΑΝΑΦΗ 16°C
ΒΑΪ 16°C
ΚΙΣΣΑΜΟΣ 16°C
Τα παραπάνω δεδομένα (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ/ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ) αποτελούν προγνώσεις. Για παρατηρήσεις (realtime) πατήστε εδώ
 
Τελευταία ενημέρωση προγνώσεων πριν 7 ώρες
<