ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΕΡΑΥΝΩΝ (ΕΥΡΩΠΗ)
All times are in UTC
Η πρόγνωση της κεραυνικής δραστηριότητας πάνω από τον Ελλαδικό χώρο πραγματοποιείται με εφαρμογή του μετεωρολογικού μοντέλου WRF. Η παραμετροποίηση της εκδήλωσης κεραυνών βασίζεται στις προγνώσεις του WRF για το ύψος της κορυφής των καταιγιδοφόρων νεφών, το οποίο, μέσω μιας εκθετικής συνάρτησης, είναι ανάλογο της έντασης της ηλεκτρικής δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, λαμβάνονται υπόψη προγνωστικά δεδομένα του WRF που αφορούν στο περιεχόμενο των νεφών σε πάγο, την κατακόρυφη ταχύτητα του ανέμου και τη διαθέσιμη ενέργεια για ανοδικές κινήσεις (απαραίτητα "συστατικά" στοιχεία για την ανάπτυξη καταιγίδας με ηλεκτρική δραστηριότητα).
Η εφαρμογή του WRF πραγματοποιείται επιχειρησιακά, σε καθημερινή βάση, στην υπολογιστική υποδομή του ΕΑΑ. Στους προγνωστικούς χάρτες απεικονίζεται η προβλεπόμενη κεραυνική δραστηριότητα στο χρονικό διάστημα 3 ωρών που προηγείται της αναγραφόμενης ώρας. Η χρησιμοποιούμενη κλίμακα κυμαίνεται από το 1, που αντιστοιχεί σε περιορισμένη κεραυνική δραστηριότητα, μέχρι το 10, που αντιστοιχεί σε έντονη κεραυνική δραστηριότητα.