Παρακαλώ επιλέξτε την ημερομηνία που θέλετε:Ημερομηνίες για τις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία
2015 2016 2017 2020
 • Απρίλιος: 21 - 30
 • Μάιος: 01 – 06, 08 – 11, 25
 • Δεκέμβριος: 01 – 31
 • Ιανουάριος: 1 - 31
 • Φεβρουάριος: 1 - 28
 • Μάρτιος: 1-31
 • Απρίλιος: 1-30
 • Μάιος: 01 – 03, 24 – 31
 • Ιούνιος: 01
 • Απρίλιος: 15 - 19
 • Μάιος: 09
 • Ιούλιος: 08, 09
 • Φεβρουάριος: 29
 • Νοέμβριος: 27
2005 2006 2007 2014
 • Ιανουάριος: 01 - 31
 • Φεβρουάριος: 01 - 05
 • Μάρτιος: 27 - 29
 • Ιούνιος: 27 - 30
 • Ιούλιος: 1 - 3, 15
 • Αύγουστος: 08 - 30
 • Σεπτέμβριος: 03 - 08
 • Νοέμβριος: 20
 • Δεκέμβριος: 26,27, 30,31
 • Ιανουάριος: 01 - 09, 16
 • Φεβρουάριος: 15-23
 • Μάρτιος: 19 - 30
 • Απρίλιος: 11-30
 • Μάιος: 01-03, 19-24, 26 - 29, 31
 • Ιούνιος: 30
 • Ιούλιος: 19
 • Νοέμβριος: 08
 • Ιούλιος: 21-24
 • Αύγουστος: 29-31
 • Σεπτέμβριος: 01-30
 • Οκτώβριος: 01-04
 • Ιανουάριος: 13
Οι χρονικοί περίοδοι 2008-2014 και 2018-2019 δεν έχουν ελλείψεις στοιχείων