ΚΟΝΙΤΣΑ 
Σάββατο
ΒΡΑΔΥ
9 °
Κυριακή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
7 °
Κυριακή
ΠΡΩΙ
6 °
Κυριακή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
11 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
8 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.konitsa.eu

Status ID: 1

Dataconsumer: FEF1FB01-418A-488A-89DC-F9AED898E293