ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Κυριακή
ΠΡΩΙ
26 °
Κυριακή
29 °
Κυριακή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
30 °
Κυριακή
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
30 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
27 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://2lyk-thess.thess.sch.gr/

Status ID: 1

Dataconsumer: EAC2DA61-FE69-4EBB-BB1B-BA68E85BB4F0