ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πέμπτη
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
22 °
Πέμπτη
ΒΡΑΔΥ
19 °
Παρασκευή
ΒΡΑΔΥ
17 °
Παρασκευή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
16 °
Παρασκευή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
15 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://2lyk-thess.thess.sch.gr/

Status ID: 1

Dataconsumer: EAC2DA61-FE69-4EBB-BB1B-BA68E85BB4F0