ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Σάββατο
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
2 °
Σάββατο
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
2 °
Σάββατο
ΠΡΩΙ
1 °
Σάββατο
4 °
Σάββατο
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
7 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://2lyk-thess.thess.sch.gr/

Status ID: 1

Dataconsumer: EAC2DA61-FE69-4EBB-BB1B-BA68E85BB4F0