ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Παρασκευή
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
38 °
Παρασκευή
ΒΡΑΔΥ
32 °
Σάββατο
ΒΡΑΔΥ
29 °
Σάββατο
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
28 °
Σάββατο
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
28 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.messiniasailing.com/index.php

Status ID: 1

Dataconsumer: D064F77F-5541-40EA-B0E6-2BF48A25F2CF