ΜΑΡΩΝΕΙΑ 
Παρασκευή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
12 °
Παρασκευή
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
12 °
Παρασκευή
ΒΡΑΔΥ
11 °
Παρασκευή
ΒΡΑΔΥ
11 °
Σάββατο
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
10 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.kpemaronias.gr/weather/

Status ID: 1

Dataconsumer: BBC51805-FD96-4EC6-B3DE-099A7BC67AF8