ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 
Σάββατο
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
23 °
Σάββατο
ΒΡΑΔΥ
21 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
19 °
Κυριακή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
19 °
Κυριακή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
18 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http//www.nafpaktos-live.blogspot.com

Status ID: 1

Dataconsumer: B36CB941-3ABE-43BA-9651-D921667E16D1