ΚΑΒΑΛΑ 
Σάββατο
ΒΡΑΔΥ
14 °
Κυριακή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
13 °
Κυριακή
ΠΡΩΙ
13 °
Κυριακή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
13 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
11 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.kavalaexpo.gr

Status ID: 1

Dataconsumer: 7E23C08D-CFC7-4364-9817-29E4E076DFE5