ΙΣΤΙΑΙΑ 
Δευτέρα
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
3 °
Δευτέρα
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
2 °
Δευτέρα
ΒΡΑΔΥ
1 °
Δευτέρα
ΒΡΑΔΥ
2 °
Τρίτη
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
1 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.psaropouli.gr/weather.html

Status ID: 1

Dataconsumer: 7DAE837E-D706-4107-8BEB-24F6401880DC