ΙΣΤΙΑΙΑ 
Τρίτη
18 °
Τρίτη
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
17 °
Τρίτη
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
19 °
Τρίτη
ΒΡΑΔΥ
13 °
Τετάρτη
ΒΡΑΔΥ
11 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.psaropouli.gr/weather.html

Status ID: 1

Dataconsumer: 7DAE837E-D706-4107-8BEB-24F6401880DC