ΙΣΤΙΑΙΑ 
Κυριακή
17 °
Κυριακή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
20 °
Κυριακή
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
16 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
13 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
12 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.psaropouli.gr/weather.html

Status ID: 1

Dataconsumer: 7DAE837E-D706-4107-8BEB-24F6401880DC