ΙΣΤΙΑΙΑ 
Τετάρτη
ΒΡΑΔΥ
30 °
Πέμπτη
ΒΡΑΔΥ
26 °
Πέμπτη
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
25 °
Πέμπτη
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
23 °
Πέμπτη
ΠΡΩΙ
30 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.psaropouli.gr/weather.html

Status ID: 1

Dataconsumer: 7DAE837E-D706-4107-8BEB-24F6401880DC