ΒΟΛΟΣ 
Πέμπτη
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
30 °
Πέμπτη
ΒΡΑΔΥ
27 °
Παρασκευή
ΒΡΑΔΥ
22 °
Παρασκευή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
21 °
Παρασκευή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
20 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://users.uoi.gr/agitsas/index.html

Status ID: 1

Dataconsumer: 75644341-02C9-4377-8BB2-EB14A304D15B