ΝΑΥΠΛΙΟ 
Σάββατο
24 °
Σάββατο
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
24 °
Σάββατο
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
22 °
Σάββατο
ΒΡΑΔΥ
19 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
18 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://plinetarg.mysch.gr

Status ID: 1

Dataconsumer: 5BC2246D-3D39-49FC-8FE3-1F5089A0BFA1