ΤΡΙΚΑΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Σάββατο
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
36 °
Σάββατο
ΒΡΑΔΥ
29 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
24 °
Κυριακή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
23 °
Κυριακή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
21 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.falconers.gr/tiki-index.php

Status ID: 1

Dataconsumer: 58417F9A-714A-47EB-A6E9-B13CF9E5325E