ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πέμπτη
12 °
Πέμπτη
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
14 °
Πέμπτη
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
13 °
Πέμπτη
ΒΡΑΔΥ
11 °
Πέμπτη
ΒΡΑΔΥ
11 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.faif.gr/

Status ID: 1

Dataconsumer: 16CE367D-D380-4EB8-B55F-64AD89E2EE90