ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Κυριακή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
27 °
Κυριακή
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
26 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
23 °
Δευτέρα
ΒΡΑΔΥ
21 °
Δευτέρα
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
20 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.faif.gr/

Status ID: 1

Dataconsumer: 16CE367D-D380-4EB8-B55F-64AD89E2EE90