ΣΟΥΔΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΕΤΟΣ
Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) 1017.3 1016 1015.3 1013.6 1014.1 1013.3 1012.1 1012.5 1015.4 1017.5 1018.1 1017.2 1015.2
Μέση θερμοκρασία (0C) 10.8 11.1 12.6 15.8 20 24.4 26.4 25.8 23 19 15.6 12.6 18.1
Μέση μέγιστη θερμοκρασία (0C) 14.4 14.9 16.6 20.1 24.4 28.7 30.3 29.9 27.3 23.1 19.6 16.2 22.1
Μέση ελάχιστη θερμοκρασία (0C) 7.5 7.7 8.6 11.1 14.5 18.5 20.6 20.5 18.2 15.1 11.9 9.3 13.6
Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία (0C) 26 26 32.4 33.6 37.2 40.5 44.5 41.4 38 35.8 32.8 28.6
Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία (0C) 0 0 0.4 4 6.8 11.1 13 14.5 12.2 8.2 2.2 0.4
Μέση σχετική υγρασία (%) 73 71 70 65 58 51 50 54 61 69 72 73 64
Μέση βροχόπτωση (mm) 142 112 81 32 13 5 1 2 19 80 73 94 654
Μέσος αριθμός ημερών με βροχή μεγαλύτερη από 1 mm 12 11 8 4 2 1 0 0 1 6 7 11 63
Μέση ένταση ανέμου (m/s) 2.1 2.2 2.1 2 1.8 1.9 1.8 1.6 1.5 1.5 1.6 2 1.8