ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΕΤΟΣ
Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) 1017 1015.6 1014.9 1012.5 1012.7 1011.4 1010.2 1010.6 1014 1016.8 1017.5 1016.7 1014.2
Μέση θερμοκρασία (0C) 10.5 10.7 12.1 15.2 19.3 23.5 25 24.6 22.3 18.5 15.3 12.3 17.4
Μέση μέγιστη θερμοκρασία (0C) 12.9 13.2 14.8 18.4 22.8 27.1 28.1 27.6 25.2 21.3 18 14.6 20.3
Μέση ελάχιστη θερμοκρασία (0C) 8.5 8.5 9.6 12.4 15.9 19.8 21.8 21.6 19.6 16.1 13.1 10.3 14.8
Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία (0C) 21.6 26.2 25.6 28.4 35.4 40 41 38.4 36.3 32 27.8 23.4
Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία (0C) -4.4 -3 -1.2 4 8.4 11 15.8 16.3 10.9 5.2 1.4 -1.4
Μέση σχετική υγρασία (%) 71 70 68 64 63 57 56 57 60 66 71 72 65
Μέση βροχόπτωση (mm) 130 97 75 47 21 6 2 4 11 38 94 145 670
Μέσος αριθμός ημερών με βροχή μεγαλύτερη από 1 mm 9 8 7 5 3 1 0 0 1 3 7 10 54
Μέση ένταση ανέμου (m/s) 2.8 3 2.6 2.3 1.9 2 2.6 2.5 2.3 2.3 2.4 2.9 2.5