ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΕΤΟΣ
Ατμοσφαιρική πίεση (hPa) 1017.1 1015.7 1015.1 1013.5 1014.1 1013.4 1012.2 1012.5 1015.4 1017.2 1017.8 1016.8 1015.1
Μέση θερμοκρασία (0C) 10.2 10.7 12.4 15.4 19.8 24.1 26.5 26.2 23.3 18.8 14.7 11.6 17.8
Μέση μέγιστη θερμοκρασία (0C) 15.2 15.6 17.3 20.1 24.4 28.8 31.2 31.2 28.8 24.6 20.5 16.7 22.9
Μέση ελάχιστη θερμοκρασία (0C) 5.6 5.8 6.8 9 12.4 15.9 18.2 18.3 106.2 13.1 9.8 7.2 11.5
Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία (0C) 23 23.6 25.2 29.8 31 41.8 42.6 39.4 38.4 32.8 29 26
Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία (0C) -5 -3.2 -3.6 2.4 5.4 9 12 12.4 9.6 4.2 0.4 -2
Μέση σχετική υγρασία (%) 73 72 71 70 66 58 57 61 65 70 75 75 68
Μέση βροχόπτωση (mm) 113 102 73 48 23 7 4 10 28 100 142 154 804
Μέσος αριθμός ημερών με βροχή μεγαλύτερη από 1 mm 11 10 8 7 3 2 1 2 3 7 9 12 75
Μέση ένταση ανέμου (m/s) 1.4 1.5 1.4 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.4 1.4