Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015