ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Σάββατο
ΒΡΑΔΥ
10 °
Κυριακή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
8 °
Κυριακή
ΠΡΩΙ
7 °
Κυριακή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
9 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
9 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://2lyk-thess.thess.sch.gr/

Status ID: 1

Dataconsumer: EAC2DA61-FE69-4EBB-BB1B-BA68E85BB4F0