ΥΔΡΑ 
Παρασκευή
ΒΡΑΔΥ
26 °
Σάββατο
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
24 °
Σάββατο
ΠΡΩΙ
27 °
Σάββατο
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
33 °
Σάββατο
ΒΡΑΔΥ
27 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.ydra.gov.gr/portal/page/portal/ydra/Tab,Tab1

Status ID: 1

Dataconsumer: BD3144D9-8A2D-42FC-A06D-CC3DC6A0F45E