ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 
Δευτέρα
ΒΡΑΔΥ
20 °
Τρίτη
18 °
Τρίτη
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
16 °
Τρίτη
15 °
Τρίτη
ΠΡΩΙ
19 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http//www.nafpaktos-live.blogspot.com

Status ID: 1

Dataconsumer: B36CB941-3ABE-43BA-9651-D921667E16D1