ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
Σάββατο
ΒΡΑΔΥ
11 °
Κυριακή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
7 °
Κυριακή
ΠΡΩΙ
8 °
Κυριακή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
16 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
11 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.thessalia.gov.gr/contents.asp?id=235

Status ID: 1

Dataconsumer: 82CF0256-3AA2-4B4B-8F7D-CC5E77882849