ΒΕΡΟΙΑ 
Δευτέρα
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
33 °
Δευτέρα
ΒΡΑΔΥ
29 °
Τρίτη
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
24 °
Τρίτη
ΠΡΩΙ
27 °
Τρίτη
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
35 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.veriaguide.gr/?page_id=863

Status ID: 1

Dataconsumer: 6B663B58-7BE6-4483-B49E-D8BED9EB5A28