ΒΕΡΟΙΑ 
Σάββατο
ΒΡΑΔΥ
18 °
Κυριακή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
15 °
Κυριακή
ΠΡΩΙ
16 °
Κυριακή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
25 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
17 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.veriaguide.gr/?page_id=863

Status ID: 1

Dataconsumer: 6B663B58-7BE6-4483-B49E-D8BED9EB5A28