ΝΑΥΠΛΙΟ 
Κυριακή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
32 °
Κυριακή
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
30 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
23 °
Δευτέρα
ΒΡΑΔΥ
21 °
Δευτέρα
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
20 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://plinetarg.mysch.gr

Status ID: 1

Dataconsumer: 5BC2246D-3D39-49FC-8FE3-1F5089A0BFA1