ΝΑΥΠΛΙΟ 
Τρίτη
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
24 °
Τρίτη
ΒΡΑΔΥ
17 °
Τετάρτη
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
15 °
Τετάρτη
ΠΡΩΙ
16 °
Τετάρτη
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
24 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://plinetarg.mysch.gr

Status ID: 1

Dataconsumer: 5BC2246D-3D39-49FC-8FE3-1F5089A0BFA1