ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τρίτη
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
22 °
Τρίτη
ΠΡΩΙ
23 °
Τρίτη
24 °
Τρίτη
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
25 °
Τρίτη
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
23 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://suntaxeis.gr

Status ID: 1

Dataconsumer: 4112F8E4-2577-4B03-BAF4-EFA5B27B31EB