ΠΥΡΓΟΣ 
Παρασκευή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
29 °
Παρασκευή
ΒΡΑΔΥ
22 °
Σάββατο
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
19 °
Σάββατο
ΠΡΩΙ
25 °
Σάββατο
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
30 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/

Status ID: 1

Dataconsumer: 40FBAB36-00EC-4EB7-A64F-F73F8A086B45