ΠΥΡΓΟΣ 
Τετάρτη
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
22 °
Τετάρτη
ΒΡΑΔΥ
18 °
Πέμπτη
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
17 °
Πέμπτη
ΠΡΩΙ
19 °
Πέμπτη
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
24 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/

Status ID: 1

Dataconsumer: 40FBAB36-00EC-4EB7-A64F-F73F8A086B45