ΠΥΡΓΟΣ 
Κυριακή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
17 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
13 °
Δευτέρα
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
8 °
Δευτέρα
ΠΡΩΙ
10 °
Δευτέρα
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
17 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/

Status ID: 1

Dataconsumer: 40FBAB36-00EC-4EB7-A64F-F73F8A086B45