ΠΥΡΓΟΣ 
Σάββατο
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
20 °
Σάββατο
ΒΡΑΔΥ
17 °
Κυριακή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
17 °
Κυριακή
ΠΡΩΙ
16 °
Κυριακή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
17 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/

Status ID: 1

Dataconsumer: 40FBAB36-00EC-4EB7-A64F-F73F8A086B45