ΠΥΡΓΟΣ 
Τρίτη
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
21 °
Τρίτη
ΠΡΩΙ
26 °
Τρίτη
29 °
Τρίτη
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
30 °
Τρίτη
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
30 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/

Status ID: 1

Dataconsumer: 40FBAB36-00EC-4EB7-A64F-F73F8A086B45