ΠΥΡΓΟΣ 
Δευτέρα
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
21 °
Δευτέρα
ΒΡΑΔΥ
17 °
Τρίτη
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
15 °
Τρίτη
ΠΡΩΙ
15 °
Τρίτη
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
16 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/

Status ID: 1

Dataconsumer: 40FBAB36-00EC-4EB7-A64F-F73F8A086B45