ΚΙΑΤΟ 
Πέμπτη
22 °
Πέμπτη
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
24 °
Πέμπτη
24 °
Πέμπτη
ΒΡΑΔΥ
19 °
Παρασκευή
19 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.kiato.gov.gr/weather

Status ID: 1

Dataconsumer: 2757AD12-FB5A-4F2F-8124-4611863F1708