3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ (Χ/Κ) 
Κυριακή
16 °
Κυριακή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
17 °
Κυριακή
17 °
Κυριακή
ΒΡΑΔΥ
12 °
Δευτέρα
10 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.remisvillas.gr/index.htm

Status ID: 1

Dataconsumer: 266CBE52-C44C-42D8-9A4A-5405FD6406B9