ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πέμπτη
ΒΡΑΔΥ
19 °
Παρασκευή
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
17 °
Παρασκευή
ΠΡΩΙ
17 °
Παρασκευή
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
22 °
Παρασκευή
ΒΡΑΔΥ
19 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://www.faif.gr/

Status ID: 1

Dataconsumer: 16CE367D-D380-4EB8-B55F-64AD89E2EE90