ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (Χ/Κ) 
Τρίτη
ΒΡΑΔΥ
-5 °
Τετάρτη
ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ
-6 °
Τετάρτη
ΠΡΩΙ
-7 °
Τετάρτη
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
-7 °
Τετάρτη
ΒΡΑΔΥ
-8 °

 

 

Clean URL: , 0

Full URL:, 0

Refferer: , (0)

Data Consumer site_URL: http://parnassos-ski.gr/index.php

Status ID: 1

Dataconsumer: 163686D3-A08C-4B67-A993-9D6884AB0901